Home » Služby školy » Stravování

Stravování

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, přičemž druhé je vždy vegetariánské. Možnost objednat nebo odhlásit obědy je vždy do 8.00 hodin ráno na tel. čísle: 318 633 451
Účet školní jídelny: 6482890217/2010

Ceny svačin a obědů:
3-6 let: 49 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 27 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7 let: 51 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 29 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7-10 let: 29 Kč (oběd)
11-14 let: 32 Kč (oběd)
15-18 let: 36 Kč (oběd)
zaměstnanci: 36 Kč (oběd) (26 Kč hradí sami + 10 Kč příspěvek FKSP)
cizí strávníci: 100 Kč (oběd) 25 Kč (svačina)

Žák, který si zapomene čip na oběd, dostane náhradní lísteček a oběd mu bude vydán. Pokud si čip zapomene třikrát po sobě, oběd mu nebude vydán a musí si zakoupit nový čip. Cena čipu je 121 Kč.

Byla aktivována služba – objednávání a odhlašování stravy přes internet.
Pro aktivaci si žáci nebo rodiče, kteří mají o službu zájem vyzvednou uživatelské jméno a heslo v kanceláři školní jídelny. Služba se odehrává na www.strava.cz. Na tomto odkazu naleznete také jídelní lístek. Číslo jídelny je 5271

Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny

Řád školní jídelny

240103-WS_VS_016-Rad-skolni-jidelny-2024

Zpracovala: Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Robert Žák, ředitel školy