Home » Škola » Střední škola » Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče

Dny otevřených dveří
18. října 2023 / 8-16 hodin
15. listopadu 2023 / 8-16 hodin
21. února 2024 / 8-16 hodin


UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ a UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ, ŘEZBÁŘ

Přihlášky na obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř (kód 82-51-H/01) a Umělecký truhlář a řezbář (kód 82-51-H/02) se zasílají nejpozději do 30. listopadu 2023

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium uměleckých oborů vzdělání budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • výsledky přijímací zkoušky (talentové zkoušky),
 • další skutečnosti, které prokazují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o daný obor (pohovor),
 • domácí práce řemeslného nebo uměleckého charakteru (cca 10 prací)
 • Termíny přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2024/2025 jsou v lednu 2024 (přesné datum bude upřesněno).
 • na každý z oborů přijímáme 7 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • Den otevřených dveří jsou pro tyto obory ve středu 18. října 2023, ve středu 15. listopadu 2023 a 21. února 2024.


OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM

Přihlášky na obor Kombinované lyceum (kód 78-42-M/06) se zasílají nejpozději do 1. března 2024

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • portfolio vlastních prací (projekty, ročníkové práce, referáty, umělecké nebo řemeslné práce, literární a hudební práce, apod.)
 • prezentace portfolia
 • ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu.
 • Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou vyhlášeny do konce prosince na webu školy v návaznosti na jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT).
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou:
  duben 2024 (1. řádný termín)
  duben 2024 (2. řádný termín)
  duben 2024 (1. náhradní termín)
  duben 2024 (2. náhradní termín) – přesné datum bude teprve vyhlášeno
 • na obor kombinované lyceum přijímáme max. 30 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • Den otevřených dveří se pro tento obor koná ve středu 18. října 2023, ve středu 15. listopadu 2023 a 21. února 2024.
 • Školní přijímací zkouška se koná na konci dubna (přesné datum bude upřesněno).

OBOR REPRODUKČNÍ GRAFIK

Přihlášky na obor Reprodukční grafik (kód 34-53-H/01) se zasílají nejpozději do 1. března 2024

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • portfolio vlastních prací (projekty, ročníkové práce, referáty, umělecké nebo řemeslné práce, grafické práce, apod.)
 • prezentace portfolia
 • poznatky o žákovi získané při motivačním pohovoru a prezentaci vlastního portfolia
 • na tento obor se neskládá jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
 • Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou vyhlášeny do konce prosince na webu školy
 • na obor reprodukční grafik přijímáme max. 7 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • Den otevřených dveří se pro tento obor koná ve středu 18. října 2023, ve středu 15. listopadu 2023 a 21. února 2024.