Home » Škola » Střední škola » studijní obory » Reprodukční grafik

Reprodukční grafik


Kód oboru 34-53-H/01
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
studium je podmíněno potvrzením praktického lékaře; škola není bezbariérová, což znemožňuje pohyb osob na invalidním vozíku

Charakteristika oboru

 • ucelený rozhled v oblasti polygrafie
 • znalost vývoje oboru a jednotlivých tiskařských technik
 • principy a funkce používaných strojů a zařízení, programového vybavení
 • práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací
 • znalost organizačních struktur tiskového pracoviště

Tento obor je jediným oborem tohoto typu v celém Středočeském kraji. V rámci studia jsou žáci připravování k pracovní činnosti v grafických studiích, DTP studiích, tiskárnách. Vzniká zde základ pro orientaci ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství a pro kvalifikované posuzování předtiskové přípravy dat.

Podrobnější specifikace

 • Reprodukční grafik je jediným oborem svého druhu v celém Středočeském kraji. Vznikl v roce 2016 ve spolupráci s Tiskárnou Prima s r. o., která má na Příbramsku 20 letou tradici.
 • Obor Reprodukční grafik je zřejmě jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů, který reaguje na nové trendy.
 • Příprava v učebním oboru reprodukční grafik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, stejně tak ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.
 • Žák naší školy je schopen připravovat a zhotovovat podklady pro tiskové formy pro polygrafickou výrobu včetně digitálního tisku. Uplatnění také najde v oblasti obalové techniky a signmakingu (výroba reklamy).
 • K těmto účelům dokáže ovládat grafické programy Photoshop, Illustrator, InDesign aj.
 • Žák pracuje na počítačích typu PC a MAC. Je schopen ovládat nejrůznější grafické programové vybavení (software) a zvládat práci s textem (typografii).
 • Využívá grafické softwary Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat), CorelDRAW a další.
 • Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě.
 • Je schopen přijímat textové a obrazové podklady pro předtiskovou přípravu a zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového elektronického přenosu.
 • Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování obrazu a textu.
 • Učí se také provádět cenové kalkulace, řídit expedici a jiné části polygrafické výroby.
 • Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a verbálně vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá osobnost schopná reagovat na změny pracovního trhu.