Home » Škola » Střední škola » studijní obory » Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník, pasíř


Kód oboru 82-51-H/01
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
studium je podmíněno potvrzením praktického lékaře; škola není bezbariérová, což znemožňuje pohyb osob na invalidním vozíku

Charakteristika oboru

 • ruční zpracování kovů, strojní obrábění, povrchové úpravy, rukodělná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů
 • orientace v popisech jednotlivých technologií, materiálů a starých technik
 • vedení prvotní evidence restaurátorských prací, uplatňování praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím

Uměleckořemeslné obory jsou přímou reakcí na současné požadavky doby v oblasti rukodělné výroby uměleckých dekorativních předmětů, replik a prací z oblasti restaurátorství. Praktická výuka dává možnost prožití kvalitně odvedené řemeslné práce. Obory si kladou za cíl rozvoj citu a zručnosti pro ruční zpracování kovů a dřeva. Studenti jsou vedeni k fantazii, kreativitě a osobitosti uměleckého projevu. Díky tomu zaujmou na trhu práce, na který po absolvování vstupují.

Podrobnější specifikace

 • Tento obor nabízí odborné vzdělání v životě i v profesi umělecký kovář a zámečník, pasíř.
 • Žák je schopen prakticky uplatnit získané dovednosti, zkušenosti a kvalitu pracovní činnosti v dané profesi.
 • Žáci jsou připraveni prosadit své individuální schopnosti v rukodělně zaměřených středních i malých firmách specializujících se na individuální kovářské a zámečnické výrobky, restaurátorských dílnách, umělecko-řemeslných ateliérech a živnostech v pozici podnikatele.
 • Schopnost a kvalifikace žáka spočívá zejména v rukodělném zhotovování užitkových a dekorativních předmětů z kovu dle návrhů vlastních, zadaných nebo replik původních prací. Pracuje také s kovářskými či zámečnickými výrobky a dekorativními prvky interiéru. Provádí opravy a obnovu kovářských a zámečnických uměleckořemeslných předmětů.
 • Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a verbálně vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá osobnost schopná reagovat na změny pracovního trhu.
 • Učební obor umělecký kovář a zámečník, pasíř reaguje na současné požadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací souvisejících s restaurátorstvím.
 • Praktická část vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování základních, ale i velmi pokročilých dovedností. Cílem vzdělávacího programu je připrava žáka v uměleckořemeslném charakteru.
 • Absolvent je schopen projevit svůj cit, stějně tak fantazii a kreativitu při práci s kovem.
 • Učivo teoretické poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro zhotovování uměleckořemeslných kovářských a zámečnických prací.
 • Velký důraz klademe na zvyšování úrovně myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky.
 • Důležitým principem a cílem vzdělávání každého žáka je podpora kreativity a projevu, přesná a vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prací.
 • Učíme naše žáky vnímat okolní svět a sebe sama, pochopit hodnotu řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění.
 • Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a verbálně vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá osobnost schopná reagovat na změny pracovního trhu.