Home » Služby školy » Knihovna

Knihovna

Školní knihovna je zřízena pro potřeby žáků, učitelů a rodičů naší školy. Správcem knihovny je Jana Horáková.
Výpůjční doba je pondělí až pátek 8.30 až 13 hodin.
Mimo tuto dobu můžete kontaktovat knihovnici e-mailem: jana.horakova@waldorf.pb.cz
V knihovnu mohou rodiče a žáci využít v době čekání na děti a přestávek mezi vyučováním. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny – Příloha 

Osvědčení o registraci knihovny

Přístup do katalogu mají žáci, učitelé a rodiče prostřednictvím aplikace Bakaláři. Po přihlášení naleznete katalog v záložce KNIHOVNA.