Home » Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství

Vážení čtenáři našich stránek, 
mnozí víte, že biodynamické zemědělství patří k anthroposoficky inspirovanému zemědělství, vzniklému v roce 1924. To ještě neexistovali mnohatisícové chovy prasat a krav ani haly plné klecí nacpaných slepicemi. A už tehdy si začali někteří zemědělci všímat některých nezdravých tendencí ve vývoji zemědělství a poprosili Rudolfa Steinera o rady. Proběhlo několik kurzů a přednášek o přirozenějším chovu hospodářských zvířat. Vzniklo několik farem, které podle nových principů začali pracovat. Po revoluci také v Čechách a na Slovensku. 
Zde si můžete prostudovat nabídku spolku Demeter pro naše školy. Naše škola příležitostně navštěvuje statky v Nové Vsi nad Popelkou nebo ve Fořtu v Černém Dole. Uspořádali jsme zde např. adaptační kurzy či biologická praktika. Robert Žák

Nabídku spolku Demeter si můžete prohlédnout zde. 

Dobrý den,

rád bych Vás upozornil na existenci spolku Demeter Česko a Slovensko, který je pobočkou Biodynamické federace v České republice a na Slovensku.
Nabízíme širokou škálu aktivit. Organizujeme biodynamické vzdělávání, semináře, konference apod. vydáváme biodynamický časopis s názvem Nová Valeriána, organizujeme preparátová dny a vůbec se snažíme o propagaci biodynamiky, biodynamických produktů a značky Demeter u nás. V současné době máme 31 členů, z toho 21 farem v různé fázi přechodu na biodynamiku. Některé farmy již mají certifikát Demeter.

Napadlo nás, že by pro studenty waldorfských škol mohlo být zajímavé, prakticky se seznámit s tím, jak biodynamická farma funguje, co jsou to biodynamické preparáty, jak se připravují, jaký je vztah mezi kosmem, půdou, rostlinami, zvířaty a člověkem atd. Pro starší děti a učitele by mohlo být zajímavé zúčastnit se preparátových dní, vyzkoušet si práci s preparáty a zeptat se zemědělce na všechno, co je k tomuto tématu zajímá. Pokud byste chtěli, mohli bychom Vám poskytnout i biodynamickou literaturu, kterou překládáme do češtiny. Více o nás a o tom co děláme, se můžete dozvědět na webu Demetercs.eu Zde je seznam farem, které pravidelně pořádají preparátové dny. Můžete se ozvat přímo jim. Termíny
budeme zveřejňovat i na našem webu.

 • Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. – Lukáš Rudolfský Jiřího z Poděbrad 288/13284, 01 Kutná Hora M: +420736536488 E: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
 • Farma Kout – Joachim Dutschke Fořt 29, 543 44 Černý důl
  M: +420 499 422 390 E: farma.kout@post.cz
 • Farma Zdoňov – Bernard Lainka Zdoňov 56, 549 57 Teplice nad Metují
  M: +420 602 232 923 E: lainka@lainka.cz
 • Biofarma Vstiš s.r.o. – Bernard Lainka Vstiš 157, 334 41 Vstiš
  M: +420 602 232 923 E: lainka@lainka.cz
 • Vinařství Krásná hora s.r.o. – Marek Vybíral Starý Poddvorov 360, 696 16 Starý Poddvorov
  M: +420 602 709 860 E: marek.vybiral@krasnahora.com
 • Biodynamic Libichava s.r.o. – Johann Moscon Libichava 50, 956 38 Šišov
  M: +421 911 236 063 E: biodynamic@biodynamic.sk

Pokud byste měli zájem o jakoukoli formu spolupráce, dejte mi prosím vědět a to buďto na email info@demetercs.eu nebo na můj telefon +420776364456.
S přáním hezkého dne, Jan Vavřička
Demeter Česko a Slovensko