Home » Úřední deska » Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Informace k jednotné přijímací zkoušce na střední školy naleznete na portálu Cermatna stránkách MŠMT.
Dále doporučujeme brožuru Kam po devítce.

Podklady k přihláškám projednávejte s kariérovou poradkyní Mgr. Jitkou Zemánkovou Tejkalovou (jitka.zemankova@waldorf.pb.cz / 734 171 078)
Přejeme všem našim žákům, aby pro sebe nalezli tu nejvhodnější školu.