Home » U nás ve světě

Category Archives: U nás ve světě

Za historií 20. století do Berlína

Dne 23. října vyrazila Waldorfská škola Příbram v brzkých hodinách na třídenní výlet do Berlína. Do Německa odcestovali žáci z 8.-13. třídy základní školy a kombinovaného lycea. Jednalo se o zájezd na téma druhé světové války a období po ní. Pro všechny účastníky byl připraven zábavný a zároveň i poučný program. Při návštěvě tří interaktivních muzeí jsme se mohli lépe seznámit s událostmi II. světové války, s přechodem mezi východním a západním Berlínem, vyzkoušet si život generace našich babiček v socialistické Německé demokratické republice (DDR) či práci špiona v pohnutých válečných konfliktech. Navštívili jsme spoustu historických památek. Mezi nimi třeba místo postupimské konference, ulici Unter den Linden nebo třeba budovu Reichstagu, Říšského sněmu v Berlíně. Měli jsme také možnost vidět i zbytky Berlínské zdi. Město nás překvapilo svou různorodostí. Kvůli bombardování se zde tyčí historické budovy vedle moderních staveb. Domů se všichni vrátili nadšení s množstvím krásných zážitků.

Anna Skaličková, žákyně 9. třídy

Němčina je plus i na Waldorfské škole Příbram

Deutsch Plus je název nového projektu Goethe-Institutu v ČR. Projekt má za úkol podpořit učitele a školy, které vyučují německý jazyk a snaží se motivovat své žáky pro učení se tomuto jazyku. V průběhu roku nabídne Goethe-Institut zapojeným školám pestrou paletu workshopů pro učitele, soutěže a projekty pro žáky i učitele, možnost absolvování jazykových zkoušek a také učební materiály.

Od září 2023 běží nový projekt Deutsch Plus, do něhož se zapojilo 23 škol z celého Česka včetně Waldorfské školy Příbram. V průběhu října naši školu navštívila paní Štěpánka Chuwa, koordinátorka projektu. Hovořili jsme s ní o možnostech podpory němčiny na škole a o roli Goethe-Institutu v procesu výuky němčiny, předjednali jsme taktéž podobu budoucí smlouvy o spolupráci.

Dne 03. 11. 2023 proběhla úvodní konference v Praze, která oficiálně projekt odstartovala, ředitelé škol zde podepsali smlouvy s Goethe-Institutem a dozvěděli jsme se také aktuální informace k zahájení projektu ve školách. Jsme velice rádi, že se můžeme spolupodílet na tomto novém projektu a doufáme, že přinese nám i našim žákům řadu nových impulsů ke zlepšení výuky němčiny.
Iva Břendová

Základní kámen v eurytmii

Meditace_zakladniho_kamene_v_eurytmii_v2

Erasmus+ v Budapešti

Žáci Waldorfské školy Příbram vycestovali
na pracovní stáže do Budapešti

Tento školní rok jsme již podruhé dostali zajímavou příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního programu Inovace učebních oborů III podpořeného z evropského programu Erasmus+. Veškeré náklady akce pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy byly zaplaceny z této dotace. Všichni zúčastnění měli kromě ubytování, stravování a dopravy uhrazené i kapesné ve výši 50 euro na osobu. Projekt pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy se uskutečnil 25. 6.-8. 7. 2023. Zúčastnili se jej 2 učni oboru umělecký kovář, 5 učňů oboru umělecký truhlář, 3 učni oboru reprodukční grafik a 9 žáků oboru kombinované lyceum.

Každý z nás docházel ve všedních dnech na pracovní stáže. Žáci kombinovaného lycea pracovali jako asistenti pedagoga v anglicko-maďarské školce, truhláři, kováři a grafici byli zařazeni ve výrobních firmách podle svého oboru. Všichni jsme měli šanci si vyzkoušet a poznat práci v zemi s odlišným jazykem a zároveň s tím i vylepšit naši angličtinu, neboť to byl komunikační jazyk projektu. Ubytovaní jsme byli nedaleko od centra, odkud jsme mohli dobře prozkoumat a poznávat maďarskou metropoli. Měli jsme i dostatek volného času po práci nebo o víkendech. Poznávali jsme kulturní život ve městě, hovořili s řadou místních obyvatel. Lidé na nás byli milí, jak organizátoři, tak i kolegové v práci. Organizátoři projektu s námi udržovali po celou dobu kontakt a mohli jsme se na ně kdykoli obrátit s dotazy či s drobnými nesnázemi. Příjemná byla také obsluha v restauraci, kam jsme pravidelně chodili na večeře.

Všichni se shodujeme na tom, že náš dvoutýdenní pobyt v Budapešti byl nezapomenutelný, plný zážitků, radosti i slz dojetí. Přáli bychom takovou zkušenost i dalším spolužákům v příštích letech.

Děkujeme za tuto příležitost

žáci středního stupně Waldorfské školy Příbram

Třídní cesta do Valle di Ledro

Přečtěte si článek Jaromíra Fialy na serveru pribram.cz https://www.pribram.cz/clanek/studenti-waldorfske-skoly-navstivili-valle-di-ledro-mistni-sladek-se-ucil-varit-pivo-v-podleskem-pivovaru/26928/