Informační setkání se zájemci o předškolní vzdělávání v naší MŠ

Beseda pro rodiče budoucích prvňáků

Kurz eurytmie a anthroposofie

Eurytmie-a-antroposofie-2024-2027-C-mail-web

Rozhovor s absolventem školy

WW_5_1_rozhovor-s-absolventem

Slavnost světel

Za historií 20. století do Berlína

Dne 23. října vyrazila Waldorfská škola Příbram v brzkých hodinách na třídenní výlet do Berlína. Do Německa odcestovali žáci z 8.-13. třídy základní školy a kombinovaného lycea. Jednalo se o zájezd na téma druhé světové války a období po ní. Pro všechny účastníky byl připraven zábavný a zároveň i poučný program. Při návštěvě tří interaktivních muzeí jsme se mohli lépe seznámit s událostmi II. světové války, s přechodem mezi východním a západním Berlínem, vyzkoušet si život generace našich babiček v socialistické Německé demokratické republice (DDR) či práci špiona v pohnutých válečných konfliktech. Navštívili jsme spoustu historických památek. Mezi nimi třeba místo postupimské konference, ulici Unter den Linden nebo třeba budovu Reichstagu, Říšského sněmu v Berlíně. Měli jsme také možnost vidět i zbytky Berlínské zdi. Město nás překvapilo svou různorodostí. Kvůli bombardování se zde tyčí historické budovy vedle moderních staveb. Domů se všichni vrátili nadšení s množstvím krásných zážitků.

Anna Skaličková, žákyně 9. třídy