Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápis do 1. třídy

zapis-ws

Zápis do mateřské školy

zapis-wms

Den otevřených dveří 9. 4. 2019

DOD WZS A5

Waldorf 100

waldorf100

Pohlednice-thb

 

 

Eurytmie ve Waldorfské škole - dokument

waldorf-eurytmie

České nebe 26. 3. 2019

cn2

Loutkové divadlo 13. 4. 2019

loutkové divadlo 13 4 2019-2

Kurz eurytmie

kurz-eurytmie

Výstava Ivana Bukovského

ivan