Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Maturitní ples 8. 2. 2019

maturak

Waldorf 100

waldorf100

Pohlednice-thb

 

 

Kurz eurytmie

kurz-eurytmie