Home » U nás v Čechách » Němčina je plus i na Waldorfské škole Příbram

Němčina je plus i na Waldorfské škole Příbram

Deutsch Plus je název nového projektu Goethe-Institutu v ČR. Projekt má za úkol podpořit učitele a školy, které vyučují německý jazyk a snaží se motivovat své žáky pro učení se tomuto jazyku. V průběhu roku nabídne Goethe-Institut zapojeným školám pestrou paletu workshopů pro učitele, soutěže a projekty pro žáky i učitele, možnost absolvování jazykových zkoušek a také učební materiály.

Od září 2023 běží nový projekt Deutsch Plus, do něhož se zapojilo 23 škol z celého Česka včetně Waldorfské školy Příbram. V průběhu října naši školu navštívila paní Štěpánka Chuwa, koordinátorka projektu. Hovořili jsme s ní o možnostech podpory němčiny na škole a o roli Goethe-Institutu v procesu výuky němčiny, předjednali jsme taktéž podobu budoucí smlouvy o spolupráci.

Dne 03. 11. 2023 proběhla úvodní konference v Praze, která oficiálně projekt odstartovala, ředitelé škol zde podepsali smlouvy s Goethe-Institutem a dozvěděli jsme se také aktuální informace k zahájení projektu ve školách. Jsme velice rádi, že se můžeme spolupodílet na tomto novém projektu a doufáme, že přinese nám i našim žákům řadu nových impulsů ke zlepšení výuky němčiny.
Iva Břendová