Home » 2023 » Červenec

Monthly Archives: Červenec 2023

Erasmus+ v Budapešti

Žáci Waldorfské školy Příbram vycestovali
na pracovní stáže do Budapešti

Tento školní rok jsme již podruhé dostali zajímavou příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního programu Inovace učebních oborů III podpořeného z evropského programu Erasmus+. Veškeré náklady akce pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy byly zaplaceny z této dotace. Všichni zúčastnění měli kromě ubytování, stravování a dopravy uhrazené i kapesné ve výši 50 euro na osobu. Projekt pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy se uskutečnil 25. 6.-8. 7. 2023. Zúčastnili se jej 2 učni oboru umělecký kovář, 5 učňů oboru umělecký truhlář, 3 učni oboru reprodukční grafik a 9 žáků oboru kombinované lyceum.

Každý z nás docházel ve všedních dnech na pracovní stáže. Žáci kombinovaného lycea pracovali jako asistenti pedagoga v anglicko-maďarské školce, truhláři, kováři a grafici byli zařazeni ve výrobních firmách podle svého oboru. Všichni jsme měli šanci si vyzkoušet a poznat práci v zemi s odlišným jazykem a zároveň s tím i vylepšit naši angličtinu, neboť to byl komunikační jazyk projektu. Ubytovaní jsme byli nedaleko od centra, odkud jsme mohli dobře prozkoumat a poznávat maďarskou metropoli. Měli jsme i dostatek volného času po práci nebo o víkendech. Poznávali jsme kulturní život ve městě, hovořili s řadou místních obyvatel. Lidé na nás byli milí, jak organizátoři, tak i kolegové v práci. Organizátoři projektu s námi udržovali po celou dobu kontakt a mohli jsme se na ně kdykoli obrátit s dotazy či s drobnými nesnázemi. Příjemná byla také obsluha v restauraci, kam jsme pravidelně chodili na večeře.

Všichni se shodujeme na tom, že náš dvoutýdenní pobyt v Budapešti byl nezapomenutelný, plný zážitků, radosti i slz dojetí. Přáli bychom takovou zkušenost i dalším spolužákům v příštích letech.

Děkujeme za tuto příležitost

žáci středního stupně Waldorfské školy Příbram