Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní jídelna

Školní jídelna nabízí k výběru ze dvou jídel, přičemž druhé je vždy vegetariánské. Možnost objednat či odhlásit obědy je vždy do 8.00 ráno na tel. čísle (+420) 318 633 451

 

Ceny obědů:

7 - 10 let 22,00 Kč
11 - 14 let 25,00 Kč
15 - 18 let 27,00 Kč

Žák, který si zapomene kartičku na oběd, dostane náhradní lísteček a oběd mu bude vydán. Pokud si kartičku zapomene třikrát po sobě, oběd mu nebude vydán a musí si zakoupit kartičku novou. Kartičky může žák nepoškozené vrátit.

Cena kartičky je 35,00 Kč.

 

Aktualizovaný řád školní jídelny naleznete zde.

 

Byla aktivována služba- objednávání a odhlašování stravy přes internet.

Pro aktivaci si žáci nebo rodiče, kteří mají o službu zájem vyzvednou uživatelské jméno a heslo v kanceláři ŠJ. Služba se odehrává na www.strava.cz. Na tomto odkazu naleznete také jídelní lístek. Číslo jídelny je 5271

 

Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny