Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní družina a školní klub

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. Umožňuje a nabízí dětem činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační. Školní družina plní funkci sociální a pracuje v kontextu dalších subjektů. Má tři oddělení a oddělení školního klubu. První oddělení je umístěno v Domečku (1. třída), druhé Louka (2. třída a část 4. třídy) a třetí Les (3. třída a část 4. třídy) jsou v přízemí školy. Školní klub je umístěn v knihovně.

Všechna oddělení jsou po 15. hodině spojená a děti jdou do oddělení Louka.

Poplatek činí 1000,-Kč /rok a platí se na účet školy 879410237/2010. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte.

Za rok se od dětí vybírá 1x balení papírových kapesníčků.

Pokud dojde ke změně odchodu dětí oproti zápisu v přihlášce, je nutné odevzdat písemné vyrozumění vychovatelce. Provoz školní družiny je od 7 – 8 hodin ráno a odpolední družina končí v 16.30 hodin.

Na venkovní aktivity potřebují děti podepsané náhradní oblečení.

Vychovatelky: Veronika Wolfová (veronika.wolfova(na)waldorf.pb.cz) - hlavní vychovatelka, Helena Antonová, Karolína Kursová, Petr Tomeček, Petra Křížová, Markéta Frantová, Soňa Měchurová.

Telefony:
Domeček: 603 228 033
Mořský svět: 326 531 744
Kancelář školy: 318 623 306


 

Informace pro rodiče na školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Kritéria přijetí do školní družiny/školního klubu naleznete zde.

Základní charakteristiku, činnost a roční plán naleznete zde.

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu naleznete zde.

Zápisový lístek do školní družiny naleznete zde.

Samostatný lístek pro docházen do školní družiny/školního klubu naleznete zde.

Odhlášení ze školní družiny naleznete zde.

Vnitřní řád školní družiny/školního klubu naleznete zde.