Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní družina a školní klub

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. Umožňuje a nabízí dětem činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační. Školní družina plní funkci sociální a pracuje v kontextu dalších subjektů. Má tři oddělení a oddělení školního klubu. První oddělení je umístěno v Domečku, druhé v "Akváriu", třetí v Eurytmickém sále.

Obě oddělení jsou po 16. hodině spojené a děti jdou do Domečku.

Poplatek činí 1000,-Kč /rok a platí se na účet školy 879410237/0100. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte.

Za rok se od dětí vybírá 1x balení papírových kapesníčků.

Pokud dojde ke změně odchodu dětí oproti zápisu v přihlášce, je nutné odevzdat písemné vyrozumění vychovatelce. Provoz školní družiny je od 7 – 8 hodin ráno a odpolední družina končí v 16.30 hodin.

Na venkovní aktivity potřebují děti podepsané náhradní oblečení.

Vychovatelky: Tereza Ferková (hlavní vychovatelka), Kateřina Bryndová, Veronika Wolfová, Jana Žáková, Petr Tomeček, Zuzana Duchoslavová, Hana Palanova

Telefon: 728 319 007 (Tereza Ferková)

Informace pro rodiče na školní rok 2016/2017 naleznete zde

Základní charakteristiku, činnost a roční plán naleznete zde.

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu naleznete zde.

Zápisový lístek do školní družiny naleznete zde.

Odhlášení ze školní družiny naleznete zde.