Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Školní družina a školní klub

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. Umožňuje a nabízí dětem činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační. Školní družina plní funkci sociální a pracuje v kontextu dalších subjektů. Má tři oddělení a oddělení školního klubu. První oddělení je umístěno v Domečku, druhé v "Akváriu", třetí ve 3.třídě.

Všechna oddělení jsou po 16. hodině spojené a děti jdou do Mořského světu.

Poplatek činí 1000,-Kč /rok a platí se na účet školy 879410237/0100. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte.

Za rok se od dětí vybírá 1x balení papírových kapesníčků.

Pokud dojde ke změně odchodu dětí oproti zápisu v přihlášce, je nutné odevzdat písemné vyrozumění vychovatelce. Provoz školní družiny je od 7 – 8 hodin ráno a odpolední družina končí v 16.30 hodin.

Na venkovní aktivity potřebují děti podepsané náhradní oblečení.

Vychovatelky: Veronika Wolfová (veronika.wolfova(na)waldorf.pb.cz) - hlavní vychovatelka, Helena Antonová,Kateřina Bryndová Slavíčková, Marcela Hofmeisterová, Petr Tomeček, Petra Křížová, Markéta Frantová.

Telefony:
Domeček 603 228 033
Mořský svět 326 531 744
Kancelář školy 318 623 306

Informace pro rodiče na školní rok 2017/2018 naleznete zde

Základní charakteristiku, činnost a roční plán naleznete zde.

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu naleznete zde.

Zápisový lístek do školní družiny naleznete zde.

Odhlášení ze školní družiny naleznete zde.