Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Já a můj svět - epocha 4. třídy

Jak vypadá svět takového čtvrťáka?

Určitě začíná malým kouskem doma - na jeho stole, v jeho pokoji, ve škole - v naší třídě. Po prozkoumání toho světa a nabytí jistoty se odvážně pustí dál. Pečlivě probádá prostředí celé školy a jejího blízkého okolí.Velkým dobrodružstvím je pro každého cesta do školy: pro někoho pár kroků, pro druhého několik desítek kilometrů. Všímáme se vůbec, co kolem sebe máme, jaké lidi potkáváme, co společně prožíváme?

Správný čtvrťák se už ve světě neztratí: umí si cestu připravit, umí si namalovat mapu, umí si zjistit důležité informace. V duchu či ve snech se ale každý rád vrací do své Vysněné země, kde si může prožít ten svůj sen.

Před čtvrťáky stál velký úkol: zachytit svůj svět ve všech časových rovinách: odkud jsme přišli, čím žijeme a kam kráčíme. Podívat se na sebe a své okolí s humorem a s láskou. Tohoto úkolu se zhostili vskutku velkolepě. Výsledkem jsou jejich práce: Můj stůl, Můj pokoj, Moje třída, Okolí naší školy, Naše město, Mapa mé země snů, Moje cesta do školy. Bádání o sobě samém jsme zakončili ilustrací své narozeninové básně.

Myslím, že mají být skutečně na co hrdí, co říkáte?

Poznámka: text o Příbrami vznikl při práci ve skupinách, jako výsledek zadání Pozvánka pro turisty do našeho města.