Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Já a můj svět - epocha 4. třídy

Jak vypadá svět takového čtvrťáka?

Určitě začíná malým kouskem doma - na jeho stole, v jeho pokoji, ve škole - v naší třídě. Po prozkoumání toho světa a nabytí jistoty se odvážně pustí dál. Pečlivě probádá prostředí celé školy a jejího blízkého okolí.Velkým dobrodružstvím je pro každého cesta do školy: pro někoho pár kroků, pro druhého několik desítek kilometrů. Všímáme se vůbec, co kolem sebe máme, jaké lidi potkáváme, co společně prožíváme?

Správný čtvrťák se už ve světě neztratí: umí si cestu připravit, umí si namalovat mapu, umí si zjistit důležité informace. V duchu či ve snech se ale každý rád vrací do své Vysněné země, kde si může prožít ten svůj sen.

Před čtvrťáky stál velký úkol: zachytit svůj svět ve všech časových rovinách: odkud jsme přišli, čím žijeme a kam kráčíme. Podívat se na sebe a své okolí s humorem a s láskou. Tohoto úkolu se zhostili vskutku velkolepě. Výsledkem jsou jejich práce: Můj stůl, Můj pokoj, Moje třída, Okolí naší školy, Naše město, Mapa mé země snů, Moje cesta do školy. Bádání o sobě samém jsme zakončili ilustrací své narozeninové básně.

Myslím, že mají být skutečně na co hrdí, co říkáte?

Poznámka: text o Příbrami vznikl při práci ve skupinách, jako výsledek zadání Pozvánka pro turisty do našeho města.