Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Duše a tělo

Pojďte se s námi společně zahloubat v období dušičkovém nad tématem duše a tělo.

A jak mu rozumí někteří páťáci? Zkuste vycítit mezi řádky.

Pěkný listopadový čas.

Lenka Sosnovcová