Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Jaro a ptáček

Jednou kdysi na obloze letí ptáček.

Podívá se na zem a vidí, jak jaro žadoní, aby jen trochu zazpíval: „Prosím tě, ptáčku, zazpívej, abych se mohlo probudit z tvrdého spánku.“ Ale ptáček byl lakomý: „Proč si budu namáhat hlasivky. Popros někoho jiného, aby ti zazpíval, já musím dál.“ A ptáček odletěl.

 Ale za chvíli letěl kolem další ptáček. Podívá se na zem a vidí jak jaro žadoní, aby jen trochu zazpíval: „Prosím tě, ptáčku, zazpívej mi, abych se mohlo probudit z tvrdého spánku.“ Ale ptáček nechtěl, totiž nechtěl si namáhat hlasivky: „Popros někoho jiného, aby ti zazpíval, já musím letět dál.“ A ptáček odletěl pryč.

 Za chvíli přiletěl třetí ptáček. Podívá se na zem a vidí jak jaro žadoní, aby jen trochu zazpíval: „Prosím tě, ptáčku, zazpívej mi, abych se mohlo probudit z tvrdého spánku.“ „Jestli ti nikdo jiný nechtěl pomoci, já ti pomohu.“

  A opravdu ptáček zazpíval, a jak krásně! Jaro se začalo probouzet a najednou se vše zazelenalo a vše rozkvetlo. Jaro se probudilo, ptáčkovi poděkovalo a ptáček odletěl. Přeci jen se na světě najdou dobří ptáčkové, kteří chtějí pomoci.

 

Tereza Dušková, 6. třída