Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Vernisáž 4. třídy

Germánská mytologie - 4. třída

Po skončené epoše Germánská mytologie jsme uspořádali s dětmi vernisáž našich prací v cukrárně U kašny.

Skutečně se bylo čím chlubit: naučili jsme se spoustu věcí (zvyky, oblékání, jídlo, způsob života, písmo a bydlení starých Germánů), ale dokázali jsme formou referátů jednotlivá témata představit našim rodičům na poněkud netradiční třídní schůzce. Navíc jsme zazpívali vikingské písně, zarecitovali narozeninové básně. Čas strávený spolu s našimi nejdražšími rychle uběhl. Už se těšíme na další akci v této cukrárně. Chutnalo nám a cítili jsme se moc dobře.

Iveta Machutová, třídní učitelka

Autorem fotografií je Luboš Pech