Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní vzdělávací program

Na základní škole realizujeme Vzdělávací program Waldorfské školy Příbram, č. j. 25 589/2003-22.

 

Vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole.