Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty školy.

 

• Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů
Řád školy, prevence rizikového chování žáků a omlouvání nepřítomnosti žáků a podmínky pro uvolňování z vyučování (platné od 1. 9. 2017)
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti

Žádost o individuální vzdělávací plán

 

Inspekční zprávy:

Inspekční zpráva z roku 2014
Inspekční zpráva z roku 2010
Inspekční zpráva z roku 2008
Inspekční zpráva z roku 2004

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2017/2018
Výroční zpráva za rok 2016/2017
Výroční zpráva za rok 2014/2015
Výroční zpráva za rok 2013/2014
Výroční zpráva za rok 2012/2013
Výroční zpráva za rok 2011/2012
Výroční zpráva za rok 2010/2011
Výroční zpráva za rok 2009/2010
Výroční zpráva za rok 2008/2009