Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Objednávání a odhlašování stravy přes internet

Byla aktivována služba- objednávání a odhlašování stravy přes internet.

Pro aktivaci si žáci nebo rodiče, kteří mají o službu zájem vyzvednou uživatelské jméno a heslo v kanceláři ŠJ.