Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní jídelna - změna účtu

Naše škola bude přecházet na jiný bankovní účet a s tím souvisí i platby obědů. Proto všichni strávníci, kteří mají zřízené povolení trvalého příkazu k inkasu nebo sporožirového účtu, musí změnit povolení k platbě na účet: 6482890217/2010. Učiňte tak co nejdříve, příští školní rok již budeme fungovat s novým účtem.

 

Děkujeme za pochopení.