Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zážitková pedagogika pro dnešní děti-přednáška Ueliho Seilera-Hugova 24. 5. 2018

Pozvanka Uli