Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Informace k prvnímu týdnu

Pondělí 4. září:

- vyučování proběhne v čase 8-9.50 hodin

- obědy budou vydávány v čase 10-12 hodin

- školní družina bude v provozu 10-15 hodin

 

Úterý 5. září - pátek 8. září:

- vyučování bude probíhat dle rozvrhu s výjimkou úterních odpoledních bloků (ruční práce, dřevořezba, pěstitelské práce) - ty začínají v dalším týdnu

- družina bude v provozu jako obvykle:

ranní 7-7.50 hodin

odpolední 11.05 - 16.30 hodin

 

Došlo k posunu výdejních hodin jídelny, a to od 11.45 do 14.15hodin.