Waldorfská škola Příbram - Proč Waldorf?
Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Proč Waldorf?

proc-waldorf

Uložit