Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.
Chyba
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2015/6/den-deti is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/10/2-trida-sobenak is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/4/den-zeme is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/3/masopust is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/12/vanocni-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/11/martinska-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/10/podzimni-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/10/walden is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/9/michael is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Pohybovky

pohybovky

Přednáška Anežky Janátové 6. 10. 2015

anezka-janatova-rijen-preednaska

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V RÁMCI VÝZVY 56

Děkujeme všem uchazečům za účast ve výběrovém řízení a přejeme hodně dalších úspěchů.

Výsledky výběrového řízení naleznete zde.

Harmonizace těla i duše 2. 8. 2015

krmarinov

Den dětí

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2015/6/den-deti is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Tak jako na celém světě se slaví Den dětí, i my jsme se 1. června rozhodli si užít den, který patří dětem.
Počasí nám přálo, a my si tak mohli na školním hřišti užít tento den. Připravili jsme pro děti úkoly, za něž byla odměnou sladkost. Úkoly byly rozděleny do tří kategorií. Děti se tak musely spolehnout na své vlastní síly, ale i na sílu spolupráce. Při prvním úkolu testovaly svou trpělivost tím, že přenášely vejce na lžíci skrz labyrint. V dalším úkolu musely spolupracovat, neboť zlým kouzlem byli vždy dva přátelé k sobě připoutáni. Místo čtyř nohou a rukou měly pouze tři. Takto zakleti procházeli velmi náročnou cestu, a teprve na jejím konci se kletba zlomila.
I v posledním úkolu byly děti znevýhodněné. Jejich úspěch záležel na důvěře ke svým kamarádům. Děti totiž oslepil magický šátek. S ním přes oči mohly odstřižením provázku získat zaslouženou odměnu.
Nikdo však nepolevil ve svém úsilí, a tak se tento den, který patřil jen jim, mohl stát sladkým a prosluněným nejen sluncem, ale i dětským smíchem.

{gallery}ilustrate/zivot/2015/6/den-deti{/gallery}

Vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ v rámci Výzvy 56

V rámci realizace IPo Zlepšení jazykových kompetencí na WŠ Příbram reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2604 vyhlašuje Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01, Příbram II výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výzva k podání nabídek na zahraniční jazykové pobyty".

 

Výzva a všechny související dokumenty jsou k dispozici níže ke stažení.

 

Výzva

Příloha 1-specifikace předmětu zakázky

Příloha 2-krycí list

Příloha 3-čestné prohlášení kvalifikace

Příloha 4-čestné prohlášení nepodjatosti

Příloha 5-čestné prohlášení vázanosti nabídkou

Příloha 6-kupní smlouva

 

16. 7. 2015

Úřední hodiny během prázdnin

Úřední hodiny během prázdnin naleznete zde.

Svatojánská slavnost 24. 6. 2015

Svatojánská slavnost

Přednáška Ueliho Sailera "Nauka o barvách" 19. 5. 2015

nauka-o-barvach

Loutkové divadlo "Čarodějův učeň" 18. 4. 2015

loutkove-divadlo

Loutkové divadlo "Psaníčko pro Mikuláše" 14. 11. 2015

loutkove-divadloLoutkové divadlo Waldorfské školy hraje v sobotu 14. listopadu v 15 hodin veselou pohádku "Psaníčko pro Mikuláše". Účinkují rodiče a učitelé školy.

Po představení budou děti obdarovány malými dárky.

Loutkové divadlo 28. 3. 2015

divadlo

Přednáška Ueliho Sailera "Hranice ve výchově dítěte" 22. 1. 2014

 

ueli

Den otevřených dveří 13. 1. 2015

 

dod2015

Loutkové představení 13. 12. 2014

 loutkove-divadlo

Společný víkend 2. třídy

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/10/2-trida-sobenak is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Ani jsme se nerozkoukali a z našich prvňáčků jsou druháčci – což pro nás, rodiče, mimo jiné znamená to, že musíme vyrobit knihu. A protože jsme si vloni na podzim vyzkoušeli, že nejen že spolu dokážeme strávit víkend, ale dokonce nás to baví, souhlasili jsme s nápadem naší paní učitelky Lenky, abychom si vyjeli na pracovně-rekreační pobyt s přespáním. Po loňské zkušenosti ovšem s možností vytápět si pokoje. Děti nadchlo, že tentokrát budou cosi vyrábět rodiče, kdežto ony budou mít volnou zábavu. Druhý víkend v říjnu může být všelijak – ale nakonec to dopadlo tak, že dětem venku bylo tepleji než nám v prochladlé jídelně tábora na Sobeňáku. Vůbec to nevadilo, zahřáli jsme se usilovným soustředěním na to, abychom dílo nezkazili. Pod skvělým – polopatickým a trpělivým – vedením Jany Čechové (a v závěrečné fázi práce i jejího muže Jirky) jsme všichni mezi sobotním a nedělním obědem zvládli knihu svázat, slepit, oříznout, potáhnout a vylisovat. Děti (naši druháčkové plus banda jejich starších sourozenců a pes) si mezitím užívaly svobodu převážně v potoku pod rybníkem, kde stavěly hráze a čističky s takovým nasazením, že mnohé z nich nebylo už koncem sobotního odpoledne do čeho převléknout. Hru ve vodě dobrovolně přerušily jen kvůli hladu a průzkumné výpravě do lesa a následnému vaření kotlíkového čaje z bylin, které z ní donesly. Tábor na Sobeňáku je už sice stařeček, ale nejspíš se tu sbíhají nějaké magické siločáry: dílo se všem podařilo, žádné dítě se neutopilo, slunce svítilo a panovala velká a nerušená pohoda. Takže napřesrok spolu zase nejspíš někam vyrazíme, na tom jsme se v sobotu večer u krbu na terase v podstatě shodli.

Za rodiče Ivana Tomková

{gallery}ilustrate/zivot/2014/10/2-trida-sobenak{/gallery}

11. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram

 sboryV sobotu 26.10. se uskutečnil již jedenáctý festival pěveckých sborů, jenž tradičně organizoval Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který je domovem v březohorském kostele CČSH.

Poprvé byl festival pořádán ve Waldorfské škole v Příbrami, která nabídla všem sborům vynikající zázemí a velmi pěkně připravený sál. Navíc zástupci školy připravili občerstvení pro několik stovek diváků a účinkujících, což doplnilo mimořádně dobrou organizaci.

Na festivalu kromě pořádajícího sboru vystoupilo několik dalších z Příbrami. Již tradičně diváky rozradostnily dětské sbory DUHA a Jásan z příbramských základních škol. Doufejme, že dětem láska ke zpěvu zůstane a najdou si později cestu i do "dospělých" sborů. Dále vystoupily sbory Codex Temporis, sbor Zdeňka Fouse, poté sbor krásných pěvkyň nazvaný příznačně Krásky. Sbory předvedly široký repertoár - od spirituálů a afrických songů, přes renesanční polyfonii až k moderním autorům, zmiňme například Zdeňka Lukáše. Množství zastoupených příbramských sborů ukazuje na tradici a popularitu sborového zpěvu v regionu.

Po přestávce přišli na řadu hosté - zatančila děvčata od vedením Jany Kundrátové a poté zazpívaly a zahrály dva soubory, které podaly velmi pěkné výkony a všechny posluchače potěšily. Nejprve zazpíval Canto Carso z Řevnic se sbormistrem Romanem Michálkem a poté na festivalu již podruhé zahrála Musica Podberdensis pod vedením Pavla Kopeckého - letos včetně pěveckého vystoupení dětí, které jistě všechny diváky povzneslo.

Festivalem provázela již tradičně Markéta Prunerová, která vynikající moderací též přispěla k dobré atmosféře.

Nezbývá než se těšit na další ročník a doufat, že v Příbrami a okolí se bude hudbě a zpěvu dále dařit v této neobvyklé míře. Dík patří pořádajícímu sboru, Waldorfské škole za neobyčejnou vstřícnost a též Městu Příbram za finanční podporu.

Mgr. Jiří Šípfestival"Sbor Jásan se sbormistrem Vl. Herákem. FOTO: Petr Čížek"

 

Organizace školního roku 2015/2016

Informace o organizaci školního roku 2015/2016 naleznete zde.

Pro Vaše pohodlí...

Pro Vaše pohodlí jsme zřídili pro naše stránky nový alias - stačí vyťukat pouze wspb.cz a jste u nás!

Waldorfská škola Příbram Vám přeje pěkné prázdniny!

 

prani-small

Organizace závěrečného týdne

V týdnu od 23. do 27. odpadá veškerá odpolední výuka po 13. hodině.

Den Země 2014

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/4/den-zeme is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Na Den Země jsme tradičně vyrazili na Svatou Horu. Žáci páté třídy měli za úkol sepsat reflexi celé akce. Níže jsou jejich výtvory, pro ponechání autenticity bez korektur.

Kristian Ostřížek, třídní učitel

 

Svatá hora
Čtvrtek jsme bily na Svaté hoře uklízet.Rozdělili nás do skupin. Každá skupina měla uklízet kus.Já, Paní Učitelka Terka, Jana, Petra a Nikola jsme bily spolu. Tam bilo tolik, ze sem plnila pitlik a rostrhalo se mi to, Pitliki jsme mélí vic tak se nic ne stalo. Ješté jsme zbirali moc sklo a níkdo se tam ožral. Na konec jsme přinesli fšehno prič.Bilo toho moc.S toho sem bila tak unavena, že kdiš jsme prisli do školi mé se htélo spat.
Alice Faralli (Zde si dovolím upozornit na to, že Alice je Italka, která se česky učí teprve 3/4 roku.)

Úklid na Svaté Hoře
Dne:22.Dubna - Den Země znamená, že se má udržovat zeměkoule v čistotě.Že se lidé mají lépe chovat ke svému okolí, k přírodě, vodě, vzduchu..Naše třída se toho taky zúčastnila.
Začalo to tím, že jsem si uklidil pokoj.Další den jsem šel do školy a se třídou jsme šli na Svatou Horu. Tam jsme se rozdělili do skupin, dostali jsme úsek, který jsme měli uklidit.Ve skupině jsem byl s Kačkou,Emou,Terkou a s Martinem.Odpadky se dávaly do pytle, ve kterém se postupně
objevovaly kousky střepů,papíry,plasty a kousky oblečení - roztrhané rukavice, ponožky, ztracené čepice atd.
Náš úsek byl docela čistý - v naší skupině se pytle naplnili tak do poloviny.
Byla to dobrá a užitečná práce.

Adam Vtípil

 

Šli jsme uklízet na Svatou horu ja Jana velká Terka Alice a Petra našli jsme toho hodně ale neumíte si představit co. Ti lidi? Jaký udělají nepořádek tak třeba přijde chlapec odhodí papírek a řekne si to za mě někdo uklidi ale sam by měl to vyhodit do koše. a nedělat nepořádek v přírodě . A Je KONEC PŘÍBĚHU . :):):):):):):):)
Nikola Dolejšová


Svatá Hora
Ve čtvrtek 24 dubna na den země jsme šli místo hlavní vyučování uklízet na Svatou Horu. Nasbírali jsme tam spoustu odpadků na př: ručně vyrobenou vodní dýmku, kousek záchodu,tisíce lahví od piva,staré kalhoty, velký černý pytel co vypadal jako by v něm byla mrtvola atd....
Potom co jsme to všechno naházeli do pytlů, odnosili jsme to do kontejnerů a šli jsme zpátky do školy.
Nasbírali jsme toho sice hodně ale předpokládám že to vydrží tak týden.

Tak takle to dopadá!!!
Vít Mička


Včera byl den země tak jsme z celou třídou šli na Svatou horu uklízet odpadky.Našli jsme spoustu skla plastu a dalšího odpadu.Ale než jsme to všechno sesbírali tak jsme se hodně nadřeli.Protože celé dvě hodiny uklízet po celé svaté hoře není nic lehkého.Většinu odpadu jsme našli pod listím a v hnusném blátě ale stálo to za to, teď můžu jít na Svatou horu aniž bych musel chodit v odpadcíh.

Ben Prokeš


Úklid na Svaté hoře
Ve čtvrtek ráno ještě před tím než jsme odjeli do školy, tak jsme si vzpomněli, že jdeme uklízet na Svatou horu, tak jsme rychle pohledali nějaké rukavice a potom jsme rychle jeli do školy. Když jsme se pozdravili s panem učitelem, tak jsme po chvíli ( v 8:15) vyrazili na Svatou horu uklízet. Když jsme dorazili pod Svatou horu, tak jsem si rozdělili úseky. Zajímavé bylo, že se našlo strašně moc skleněných láhví od alkoholu. Na konci úklidu jsme vyfotili hromadu naplněných pytlů, potom jsme je odnesli do popelnic a potom jsme se šli nasvačit. Zbytek dne byl normální.
S pozdravem
Filip Kopřiva


Ve čtvrtek 24. 4. 2014 jsme byli v rámci Dne Země na Svaté Hoře uklízet odpadky. Byli jsme rozděleni do skupin a každá skupinka měla nějakou část na uklizení. Bylo tam mnoho věcí, jako třeba lahve od piva, igelity, dokonce i stará rukavice zarostlá mechem, mimo jiné i potrubí, které jeden ze skupiny označil za hokejovou branku, ze které se poté stala lavička. Bohužel jsme ji potom museli vyhodit. Jinak to byl moc prima den a i uklízení nám ho nezhoršilo.

S pozdravem, Ema Kosařová


Úklid na Svaté Hoře (Den Země)
V Den Země jsme se vydali s ostatníma třídami na Svatou Horu tam jsme se rozdělili do skupin, já byla s Terkou, Emou, Adamem a s Martinem. Byla jsem šéfka týmu a byla jsem s nima spokojená. Měli jsme část kde bylo málo odpadků. Byla tam sranda ani jednu sekundu jsme se nenudili. Ema s Adamem potom někam odešli , po chvilce přišli a přinesli potrubí a Adam tomu říkal ,,hokejistická branka "to odnesli dolu a všichni z naší skupiny jsme si na to potrubí sedli pak nás pan učitel vyfotil a pak jsme to odtáhli ke garáži a tam jsme se všechny skupiny vyfotili a skoro všichni seděli na našem potrubí. Pak jsme šli do školy a tam jsme se s našim potrubím museli rozloučit a pak nás čekal Ruský jazyk. Děkuji svoji skupině za to že spolupracovala a i panu učiteli za to že nás vytáhnul ven a že jsme mohli uklízet odpadky aby naše generace přežila déle.
Napsala: Kateřina Marečková


SVATÁ HORA ŠLI JSME NA SVATOU HORU A TAM JSME UKLÍZELI A HRÁLI .ŠLI JSME Z 3 A 4 TŘÍDOU .BYLA JSEM V DRUŽSTVU S TERKOU F ,NIKOLOU , PETROU A S ALICÍ.NIKOLA BYLA VŮDCE. POTOM RICHARD SPADL DO KŘOVÍ A DĚLAL ŽE TO JE JEHO DŮM. MYSLÍM ŽE JSME SI TO VŠICHNI UŽILI HLAVNĚ JÁ PROTOŽE JSEM TAM BYLA SE SVOU TŘÍDOU. MÁM JE MOC RÁDA
JANA SCHULZOVÁ

{gallery}ilustrate/zivot/2014/4/den-zeme{/gallery}

Focení

Závěrečné focení tříd na konci školního roku proběhne ve středu 18. června.

Organizace projektového týdne

V rámci projektového týdne od 7. do 11. dubna končí vyučování v 6. - 9. třídě takto:

Pondělí - čtvrtek ve 14.30 hodin

Pátek - ve 12.00 hodin.

Masopustní veselice 4. 3. 2014

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2014/3/masopust is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Dne 4. března jsme v naší škole oslavili masopust.

Již ráno se to ve škole hemžilo podivnými bytostmi, některé z pohádkové, jiné ze zvířecí říše. Potkat jsme mohli i spoustu starých řemeslníků a v neposlední řadě vikingy a bohyně.

Hned po osmé hodině se první až čtvrtá třída vydala průvodem na Václavské náměstí. Tam každá třída předvedla, jak se na masopust připravovala. Někteří zazpívali, zatančili, jiní pobavili masopustní říkačkou a básní. Veselili jsme se společně s rodiči a přihlížejícími.

Zpátky po příchodu do školy jsme se zpěvem prošli školu, navštívili ostatní třídy a obdarovali je koblihou a písničkou.

Nakonec nadešel čas na masopustní hodování. Každý z domova přinesl nějakou dobrotu a venku před školou jsme si prostřeli ke společné hostině. O velké přestávce se k nám přidali i ostatní studenti a veselí bylo v plném proudu.

Masky se vydováděly i při poslední hře a po té, příjemně unaveni, jsme se vrátili do tříd.

Letošní masopustní oslava byla velmi vydařená a i podle ohlasů dětí se určitě zařadí mezi ty oblíbené.

 

{gallery}ilustrate/zivot/2014/3/masopust{/gallery}

 

Výsledky zápisu do první třídy

Výsledky zápisu do první třídy naleznete zde.

Třídní schůzky 8. a 9. třídy

Třídní schůzky 8. a 9. třídy se konají 20. ledna od 17 hodin.

Den otevřených dveří 15. ledna 2014

 

dod 2014

PF 2014

 

pf2014

Výuka v týdnu od 16. do 20. prosince

Odpolední výuka ve dnech 18., 19. a 20. prosince odpadá.

V pátek 20. prosince končí vyučování takto:

1. stupeň po Vánoční hře (zhruba 11.30)

2. stupeň ve 12.00

3. stupeň ve 13.00

Vánoční slavnost školy 18. prosince

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/12/vanocni-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Vážení rodiče, prarodiče, příznivci naší školy!

Srdečně Vás zveme na Vánoční slavnost.

 

Kdy? Ve středu 18.12.2013 od 17 hodin
Kde? Waldorfská školy Příbram

 

Čeká na vás bohatý program, který s láskou připravili žáci jednotlivých ročníků naší školy.

Těšíme se na předvánoční setkání s Vámi.

Žáci, studenti a učitelé WŠ Příbram

 

{gallery}ilustrate/zivot/2013/12/vanocni-slavnost{/gallery}

Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče,
připomínáme termín doplňovacích voleb do školské rady. Doplňovací volby do školské rady proběhnou dne 17. 12. 2013 od17 do 19 hodin v ateliéru školy.

Přihlášení kandidáti do školské rady:
• Mgr. Radka Balíková (zákonný zástupce 3. a 6. třída)
• Ing. Jiří Čech (zákonný zástupce 1. a 3. třída)
• Zdeněk Černý (zákonný zástupce 2. třída)
• Mgr. Adam Navrátil (zákonný zástupce 2. a 4. třída)
• Jakub Robert Vařeka (zletilý žák 13. třída)

Pokyny k volbám
Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
Oprávnění voliči se před hlasováním prokazují občanským průkazem.
Po prokázání totožnosti obdrží oprávněný volič hlasovací lístek, ve kterém zaškrtne nejvíce dva kandidáty. Při označení více než dvou kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

Kdo je oprávněnou osobou:
1. Zákonný zástupce nezletilého žáka - Za každého nezletilého žáka je oprávněn hlasovat pouze jeden ze zákonných zástupců.
2. Zletilý žák - Zletilý žák hlasuje sám za sebe.

 

Za přípravný výbor
Ivana Kalousková

V Příbrami dne 10. 12. 2013

Vánoční koncert Chairé 10. prosince

 

chaire

Vánoční hra 19. prosince 2013

 

vanocni-hra

Změny v rozvrhu hodin

Od 2. prosince platí nové verze rozvrhů. Věnujte prosím pozornost případným změnám.

Adventní Drážďany 6. prosince

Prohlídka města s průvodcem - Zwinger, klenotnice,adventni-drazdany-foto-2 Zámek, Drážďanská opera, kostel Panny Marie + návštěva vyhlášených adventních trhů či nákupy na světoznámé Pragerstrasse s množstvím nejrůznějších obchodů - individuální volno

Příjezd ve večerních hodinách.

Cena: 520Kč

 

Příplatek: komplexní pojištění 30Kč / os. / den

 

Posledních 5 míst volných!

 

Bližší informace u Lenky Markové.

Martinská slavnost 1. - 4. třídy

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/11/martinska-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Dne 11. listopadu 2013 naše 1. třída poprvé prožila Martinskou slavnost. Věděli jsme, že touto slavností si připomínáme legendu o příjezdu svatého Martina. Ten pomohl žebrákovi rozdělením se o svůj plášť, aby jen tak v cárech oblečen a bos nemrznul.

Na tuto krásnou akci se děti 1. až 4. třídy připravily zpíváním písniček o svatém Martinovi, o světélku, o nadcházející zimě. V každé třídě si děti vyrobily světélko, které nás doprovázelo při cestě na Svatou Horu, a zároveň nám krásně na tuto cestu svítilo. Společné zpívání písniček o svatém Martinovi atmosféru naší cesty ještě více zpříjemnilo.

Na tomto poutním místě jsme se potkali se žebrákem, kolem něhož se děti sestoupily a zahřívaly ho
svými světélky. Poté jsme uviděli přijíždět Svatého Martina na bílém koni, jež přijel blíže, přeťal mečem svůj plášť a žebrákovi kus daroval, aby neumrznul.

Děti pak našly truhlu s pokladem, kterou žebrákovi darovaly. Truhla byla plná svatomartinských
rohlíčků, o které se žebrák s dětmi rozdělil. Poté jsme všichni společně žebrákovi zazpívali, on nám
poděkoval, a všichni jsme se rozloučili.

Celá tato akce byla velice příjemným prožitím letošního svatomartinského podvečera.
Jana Žáková

{gallery}ilustrate/zivot/2013/11/martinska-slavnost{/gallery}

Momentky z podzimní slavnosti

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/10/podzimni-slavnost is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}ilustrate/zivot/2013/10/podzimni-slavnost{/gallery}

Seminář Jana Bíma 13. prosince

 

Ho-oponopono-thb

Sebeléčení vlastní energií 15. a 16. listopadu

cervienka-patek

 

cervienka-sobota

Předzápisová schůzka 22. října

 

predzapisova

Walden 2013

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/10/walden is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Opět jedna úžasná akce za námi!!

V sobotu v 10 hodin byl na nádvoří Waldorfské školy v Příbrami slavnostně zahájen Walden, benefiční akce na podporu projektů „WOW Day" a „W LESE". Škola i přilehlé prostory byly slavnostně vyzdobeny, prodejci u jednotlivých stánků netrpělivě očekávali své první zákazníky. Nedali na sebe dlouho čekat. Vždyť i počasí nám vyšlo vstříc: svítilo sluníčko, po nebi pluly nádherné obláčky, vítr jen zlehka načechrával větve bříz, které lemují nádvoří.

Každý si přišel na své.

Mohli jste nakupovat, k dostání byly nádherné šperky, chutné domácí marmelády... Vtipní a všudypřítomní prodavači v arabském bazaru neodbytně nabízeli veteš všeho druhu.

Pro ty, kteří nemají nakupování příliš v lásce, byly nachystány stánky plné dobrot - palačinky sladké i slané, svařené vínko, medovinka. Stánek s pečenými bramborami byl v obležení do samého konce. Hojně navštěvovaná byla cukrárna s čajovnou. Maminky napekly jablečné záviny, koláče s jablky, řezy. Vybrali jste si sladkou tečku, čajík z bohaté nabídky, usadili jste se ke stolečkům, povídali si nebo jen poslouchali hudbu linoucí se z nádvoří. Veliký úspěch sklidil i wošt neboli waldorfský mošt. Podával se horký, studený, lahvovaný, pro silnější nátury i lihovaný.

Na návštěvníky také čekal bohatý program pro všechny věkové kategorie. Celý den byl plný hudby (Pikantores, ProVokace Folk), divadla (Divadlo "Sedmikráska" , Divadlo "Zalezlíci", Loutkoherecký soubor Waldorfské školy Příbram), workshopů ( práce s mastkem, šití drobných hraček, rukodělné práce z přírodnin, bublání, práce se dřevem a kovem, hry, výroba šperků, tisk na textil a další radostné činnosti).

Po závěrečném sčítání byli všichni mile překvapeni i vybranou částkou - 12 694Kč.

A tak to má být, lidé se sejdou, popovídají si, poveselí se, společně stráví příjemným způsobem čas.

Veliké poděkování patří všem, kteří letošní Walden jakkoli podpořili:

sponzorům Fotoateliéru Pasáž a Příbramské tiskárně s.r.o. za tisk propagačních materiálů, městu Příbram za zapůjčení prodejních stánků, Jarmilu Bryndovi, Filipu Balíkovi, Ivanu Fojtovi, waldorfským učňům za dovoz a odvoz stánků, Mirku Machutovi za smontování stánků, Ivanu Bukovskému za realizaci reklamního banneru, skupině ProVokace Folk za hudební podbarvení, divadlu "Sedmikráska", divadelnímu spolku "Zalezlíci" a loutkohereckému spolku Waldorfské školy Příbram za divadelní představení, Ivetě Machutové za propagaci, rodině Bryndovic za kvalitní jablka, Andreje Ringelhánové za grunt bazaaru, prostě všem, kteří se podíleli na přípravě akce, jejím zdárném průběhu a završení, na rukodělných dílnách a těm nahoře za dobré počasí.

Tak za rok zase při Waldenu na shledanou!

Za organizátory akce (Radka Balíková, Eva Ostřížková, Lenka Kosařová, Kristian Ostřížek)

Kristian Ostřížek, Iveta Machutová

 

Autorem fotografií je Luboš Pech

{gallery}ilustrate/zivot/2013/10/walden{/gallery}

Michaelská slavnost

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2013/9/michael is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Už Michael prochází branou,
meč lesklý v ruce má.
Se zlatou korunou na hlavě
do boje s drakem se dá.

Michael silný je,
však drak se stále brání.
Odvážně jde do boje,
moc velká Michaela chrání.

Michaelské období je čas prvních podzimních dní. Dny se krátí, přibývá tmy a my se po slunném létě - lákajícím nás ven nejen tělem, ale i myslí - navracíme do svých domovů, k sobě samým. V temných koutech pak nalézáme své niterné „draky", které přemůžeme, jen když dokážeme najít své vnitřní světlo.

Děti ve waldorfských školách a školkách tento svátek prožívají pomocí pohádek, legend a příběhů o odvaze a statečnosti, kde hrdinové přemáhají temné sily - často právě v podobě draka.

Toto období pak bývá tradičně zakončeno Michaelskou slavností, kterou pro žáčky z první, druhé a třetí třídy připravují spolužáci ze třídy osmé a deváté. A tak i letos 27.září 2013 v prosluněném svatohorském sadu děti očekával Michael a zkouška odvahy – dojít si pro jablko do tajemného houští, ve kterém se skrýval drak. Vyzbrojeny Michaelovým mečem, pláštěm a korunou našly všechny děti sílu tuto cestu podniknout a s vítězným úsměvem si odnášely své jablíčko.

Starší spolužáci přichystali i jiné úkoly a své mladší kamarády odpovědně prováděli jednotlivými činnostmi, při kterých si zkoušeli svoje odhodlání, odvahu a obratnost.

Byl to velmi pěkný den, jehož světlo nás ještě dlouho bude hřát.

Lenka Pechová, Veronika Jiroušková, Lenka Jelínková, Jitka Romanutti a Lena Zacharová

{gallery}ilustrate/zivot/2013/9/michael{/gallery}

Loutkové divadlo 5. října

 

divadlo

Den otevřených dveří 8. října 2013 na základní škole

 

dod-zakladni

Pomozte sběrem víček

 

Jakub Skotnica nastoupil na naši školu v první třídě.

letak Kuba

 

 

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Č.j. MSMT/16304/2012-20
Dne 27. dubna 2012


Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 3. února do 9. února.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.


Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra, v.r.