Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Hrátky s čertem

Srdečně Vás zveme na představení hry Jana Drdy "Hrátky s čertem". Tuto hru si vybrali žáci 8. třídy pro své ročníkové představení.

hratky-s-certem