Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k začátku školního roku

 

Milí rodiče,

doufám, že jste prožili krásné prázdniny se svými ratolestmi a již se těšíte na další školní rok.

Rádi bychom Vám sdělili několik informací týkajících se začátku roku.

První školní den - pondělí 3. září

- vyučování proběhne v čase 8-9.50 hodin, děti se shromáždí na nádvoří - 2. třída u vchodu až 13. třída u brány a udělají špalír pro 1. a 10. třídu

- obědy budou vydávány v čase 10-12 hodin

- školní družina bude v provozu 10-15 hodin

První školní týden - úterý 4. září - pátek 7. září

- vyučování bude probíhat dle rozvrhu s výjimkou úterních odpoledních bloků (ruční práce, dřevořezba, pěstitelské práce) - ty začínají v dalším týdnu

- družina bude v provozu jako obvykle: ranní 7-7.45 hodin / odpolední 11.05 - 16.30 hodin

Školní družina a školní klub 

Příchod dětí do ranní ŠD je nejpozději do 7.25 hodin. Dále připomínáme úhradu za školní družiny/ školní klub na účet 879410237/2010, buď 500 Kč za pololetí a nebo 1000 Kč za celý školní rok, do poznámky uvést jméno dítěte,uhradit nejpozději do 20. 9. 2018.

Dítě ve školní družině a školním klubu může být pouze, pokud má odevzdanou přihlášku s podpisem.

Podpisy dokumentace

Vzhledem k novým právním normám v oblasti ochrany osobních údajů Vás žádáme, abyste v pondělí 3. září po uvítání dětí přišli do školní jídelny zkontrolovat osobní údaje a podepsat příslušné listiny. Do 9.50 zde budou učitelé, aby s Vámi dokumentaci prošli.

Platba za obědy

Prosím, zkontrolujte si, jestli proběhla inkasa za obědy, máme nový účet.

Ztráty a nálezy

V prvním týdnu 3. - 7. září budou ztráty a nálezy z minulého roku k dispozici v šatně u tělocvičny. Poté budou předány charitě.

Děkujeme a těšíme se na Vás 

Za kolegium učitelů Zuzana Duchoslavová a Robert Žák