Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Den Země - sběr papíru

paperette

Oslavme dubnový Den Země společným sběrem papíru. Sběr můžete přinést 7.5. a 9.5. vždy od 7.30h. do 7.55h. do haly školy. Balíky papíru noste prosím svázané nebo v papírových krabicích, ať je s nimi možné manipulovat. Sběr bude odvezen 9.5. v 8h.