Waldorfská škola Příbram - Hledáme třídního učitele do 1. třídy
Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Hledáme třídního učitele do 1. třídy

 

ws-tridni-ucitel