Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Včelařský kroužek

 

letak vcely

Nově otevíráme včelařský kroužek. Bližší informace zde.