Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Pěvecký sbor CantaVera

Nabízíme možnost posílit řady smíšeného pěveckého sboru CantaVera, působícího při Waldorfské škole Příbram. Nemusíte být profesionální zpěváci, rozezpíváme i nepěvce. Odměnou je určitý odpočinek, silné zážitky ze společného zpěvu, kultivace vlastního hlasového projevu a možnost vystoupení. Dělat umění je velmi obohacující.

Zkoušky jsou každý pátek 16:30 - 18:00h v eurytmickém sále waldorfské školy.

Veronika Skaličková, umělecká vedoucí