Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k prvnímu týdnu

Pondělí 4. září:

- vyučování proběhne v čase 8-9.50 hodin

- obědy budou vydávány v čase 10-12 hodin

- školní družina bude v provozu 10-15 hodin

 

Úterý 5. září - pátek 8. září:

- vyučování bude probíhat dle rozvrhu s výjimkou úterních odpoledních bloků (ruční práce, dřevořezba, pěstitelské práce) - ty začínají v dalším týdnu

- družina bude v provozu jako obvykle:

ranní 7-7.50 hodin

odpolední 11.05 - 16.30 hodin

 

Došlo k posunu výdejních hodin jídelny, a to od 11.45 do 14.15hodin.