Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Uli Seiler-Hugova "Náročnost výchovy dnešních dětí" 21. 2. 2017

Pozvanka Uli