Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Nová verze rozvrhů a epoch

Milí rodiče, milí studenti,

od zítřka pondělí 6. února se vzhledem k personálním změnám v naší škole mění rozvrh. Na základní škole se většinou jedná jen o výměny hodin. Konce vyučování zůstaly téměř všude stejné. Střední škola má změn více.

Děkujeme za pochopení.

Novou verzi rozvrhů a epoch naleznete zde.