Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny trvají od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017.