Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Loutkové divadlo 26. 11. 2016 "Kašpárek sluhou u čaroděje""

 loutkové divadlo 26 11 2016

Uložit