Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Loutkové divadlo 19. 11. 2016 "O zakleté labuti"

 loutkové divadlo 19 11 2016

Uložit