Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Petra Janáta Dolisty 4. 10. 2016

Petr Janat Dolista - prednaska - 4 RIJEN 17h

Uložit

Uložit