Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výstava k 25. výročí založení Waldorfské školy Příbram

Vyýstava Waldorf

Uložit

Uložit