Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Prázdninový provoz školy

 

Úřední hodiny:    

7. 7. – 9.00 – 12. 00

13. 7. – 9.00 – 12. 00

3. 8 .   - 9.00 – 12. 00

10. 8. – 9.00 – 12.00

17. 8. – 9.00 – 12. 00

24. 8. – 9.00 – 12.00

29. 8. – 9.00 – 12.00

 

Kontaktní e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz