Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Petr Janát Dolista 26. 4. 2016

Petr Janát Dolista - přednáška - 26 DUBEN 17h