Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Pomalé rodičovství-přednáška Helle Heckmannové 19. 5. 2016

Pomalé-rodičovství A6 web

Uložit