Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Den Země-CHKO Brdy 19. 4. 2016

Den-Zeme---CHKO-Brdy 19 4 2016

Uložit