Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přechodové rituály-přednáška a seminář Jana Bíma 3. 6. 2016

 PŘECHODOVÉ RITUÁLY  3-6-2016