Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Petra Janáta Dolisty 29. 3. 2016

Petr Janát Dolista - přednáška - 29 BŘEZEN 14h