Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Waldorfská škola Příbram hledá třídní i odborné učitele

 Waldorf Příbram hledá učitele - plakát

Uložit

Uložit