Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Velikonoční jarmark 19. 3. 2016

Autorem fotografií je Luboš Pech

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

 

 

program Velikonoce

Uložit