Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přednáška Petra Dolisty 1. března 2016-"Řez ovocných stromů"-zrušeno pro nepřízeň počasí

Document-page-001